Innhold

Fondssparing

Sparing i fond gir vanligvis bedre fortjeneste enn å ha pengene på konto. Vi anbefaler fondssparing for deg som ønsker å spare langsiktig.
  • Høyere forventet avkastning enn banksparing over tid
  • Erfarne forvaltere med langsiktig perspektiv
  • Enkelt å følge med på sparingen og gjøre endringer
Velg fond og start sparing

Derfor bør du spare i fond

Sparer du langsiktig på en sparekonto? Det kan på sikt lønne seg å flytte pengene over til et fond. I denne filmen får du noen gode grunner om hvorfor du bør spare i fond.  

Våre fond

Fond Kjøp (maks) Forvaltnings-
provisjon
Salg Minimum
beløp
Eika Spar* 0 % 2 % 0 % 300 kr
Eika Balansert 2 % 1,2 % 0,5 % 300 kr (spareavtale) / 1.000 kr (engangskjøp)
Eika Norge**** 2 % 2 % 0,5 % 300 kr
Eika Norden 2 % 1,5 % 0,5 % 300 kr
Eika Global**** 2 % 1,5 % 0,5 % 300 kr
Eika Egenkapitalbevis 2 % 1,5 % 0,5 % 300 kr
Eika Alpha** 1 % 1-4 % 0,5 % 300 kr
Eika Kreditt*** 0,2 % 0,8 % 0,2 % 10.000 kr (spareavtale) / 50.000 kr (engangskjøp)
Eika Obligasjon 0 % 0,2 % 0 % 10.000 kr
Eika Pengemarked 0 % 0,4 % 0 % 1.000 kr (spareavtale) / 10.000 kr (engangskjøp)
Eika Sparebank***** 0 % 0,15 % 0 % 5.000.000 kr (engangskjøp)

*Eika Spar har ingen tegnings/innløsningsomkostninger for midler som har vært investert i fondet i min. 1 år
** Eika Alpha belastes suksesshonorar som vil variere med fondets avkastning i forhold til referanseindeksen
*** All tegnings- og innløsningsprovisjon tilfaller fondet
**** 0,2% av innløsningsprovisjonen tilfaller fondet
***** Spareavtale ikke tilgjengelig

Sparing rett i lomma

Har du oversikt over økonomien din? Og vet du hva du har opptjent i pensjon? I september får du kontroll over alt med ett tastetrykk på mobilen.

Fond - priser