Velkommen til Skagerrak Sparebank

Aksjesparekonto

Flytt aksjefondet til aksjesparekonto innen 31. desember for å unngå skatt.

Gode råd

Åpningstider, adresser og telefonnummer