Reise- og avbestillingsforsikring

Dekker uhell, sykdom og tyveri av verdisaker i ferien når minimum 50 % av reisens utgifter til transport og/eller hotell er betalt med et av våre kredittkort.

Har du betalt minimum 50 % av reisens utgifter til transport og /eller overnatting med kredittkortet har du automatisk reise- og avbestillingsforsikring inkludert og for reiser i Norge. Den inkluderte reiseforsikringen dekker blant annet legemeldt sykdom ved avreise.

Dette bør du vite om kredittkortforsikringen hvis du planlegger en ny utenlandstur!
Smittesituasjonen i Europa og verden for øvrig gjør at man bør unngå å reise. Det som gjør situasjonen uforutsigbar akkurat nå er blant annet at land og regioner raskt kan gå fra gult til rødt. Vi anbefaler derfor at man fortsatt har litt is i magen når det gjelder bestilling av reise. For å kunne avbestille en reise uten at du eller noen i reisefølget er syk, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring. Kansellering grunnet covid-19 vil ikke være dekket av kredittkortforsikringen, men av den helårlige reiseforsikringen.

Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen. Du kan enkelt levere skademeldingen på nett.

Generelt har forsikringen i kredittkortet følgende betingelser:
(komplett informasjon finner du i forsikringsvilkårene)

1. Sykdom, tyveri eller forsinkelser i ferien
Reise- og avbestillingsforsikringen dekker tapet ditt om du blir syk eller frastjålet verdisaker i ferien. Den gjelder også ved forsinkelser i forbindelse med flyreiser. 

2. Gyldighet
Reiseforsikringen gjelder ferie og tjenestereiser inntil 90 dager. Vær oppmerksom på at dersom reisen varer over 90 dager er ingen del av reisen dekket under forsikringen. Helårs reiseforsikring har vanligvis begrenset varighet, som regel inntil 45 dager per reise.
Reiseforsikringen er kun gyldig hvis du har betalt minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede med kortet før en skade inntreffer.

3. Reiseforsikringen gjelder ikke
• I hjemmet, på arbeidsstedet eller på skolen.
• På reiser mellom bosted og arbeid/skole.
• På dagsreiser i kommunen der sikrede bor, arbeider eller går på skole. 
• Turer utover 90 dager.
• Dersom det ikke benyttes fly, må du overnatte minimum ett døgn utenfor hjem/arbeidskommune.
• Ved bilferier anbefaler vi generelt at man tegner tilleggsforsikring, fordi det i mange tilfeller vil være praktisk vanskelig å dokumentere at kravet til gyldig dekning er oppfylt.

4. Begrensninger
En forsikring vil som regel ha flere unntak og begrensninger. Det er derfor viktig å sette seg inn i dekningsomfanget. For eksempel er erstatningen for kontanter begrenset til kr 3.000.

Verdigjenstander/tyveriutsatte gjenstander og enkeltgjenstander vil aldri kunne erstattes med mer enn kr 7.500 pr. skadetilfelle for kredittkort. Det bør derfor tegnes spesialforsikring for kostbart sportsutstyr, smykker, kamerautstyr m.m. 
Videre vil det ved utøvelse av enkelte ekstremsporter være unntak, pkt. 3.4 under reisesyke og 7.4 under reiseulykke.

5. Flere reiseforsikringer
Hvis annen forsikring ikke dekker fullt ut, kommer denne i tillegg. MEN du får for eksempel ikke utbetalt erstatning for et kamera hos to forsikringsselskaper. 
Det vil bli oppfattet som svindel å ikke informere om at erstatningskrav er sendt inn til et annet forsikringsselskap. Det er også vanlig at tilfeller av dobbelforsikring utlignes forsikringsselskapene imellom.     

6. Egenandel ved skade eller uhell
Egenandelen er kr 500, med unntak for forsinkelse og invaliditet/dødsfall. Ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade er egenandelen kr 1.000.

7. Avbestilling
Hvis du blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkeskade eller dødsfall enten det rammer deg selv, den du skal reise sammen med (eneste medreisende) eller din nærmeste familie (bosatt i Norden) får du dekket annulleringskostnader med fradrag av egenandel på kr 500.

8. Bagasjeforsinkelse
Når ekspedert bagasje er forsinket mer enn 4 timer erstattes utgifter til nødvendige klær, toalettsaker etc. med inntil kr 2.000 pr. skadetilfelle i henhold til kvitteringer. Forsinkelsen må være bekreftet av transportør.

9. Forsinket fly
Ved forsinkelse grunnet værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede reiser med, erstatter forsikringsselskapet innhenting av reiseruten med inntil kr 20.000 per skadetilfelle. Overnatting dekkes med inntil kr 10.000 per skadetilfelle. Forsinkelsen må dokumenteres.
Når rutefly, charterfly er forsinket med mer enn 8 timer ved ut- eller hjemreise erstatter forsikringsselskapet kr 500 per påbegynte døgn, maks kr 2.000 per person og kr 4.000 per skadetilfelle

10. Utgifter til lege/medisiner
De fleste leger og legesentre på de ulike destinasjoner er kjent med SOS International a/s og fakturer de større utgiftene direkte til oss. 
Mindre og overkommelige utgifter bør betales av sikrede på stedet. Disse utleggene vil bli refundert etter at forsikringsselskapet har mottatt kvitteringer for utlegg. Du må ha dokumentasjon som bekrefter at minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede er betalt med kredittkort fra Eika Kredittbank AS.