Styret 2019
Roy Vike Vardheim Styreleder
Tor Markussen Nestleder
Kirsti Solheim Styremedlem
Astri Ellegård-Jacobsen Styremedlem
Morten Andresen Styremedlem
Arild Bohlin Styremedlem ansatt
Kjersti Røneid Larsen Styremedlem ansatt

Varamedlemmer
Geir Kulås
Lene Rambekk
Kristina Aastad
Helge Bjørbæk

Representantskap 2019
Navn Rolle Gruppe Kommentar
Grunde Olsen Leder Kundevalgt Kragerø- leder 1 år
Magnar Kleiven Nestleder Kundevalgt
Bamble- nestleder 1 år
Kari Waag Medlem Kundevalgt
Bamble
Gunn Rogn Hegge Medlem Kundevalgt
Bamble
Johannes Garstad Medlem Kundevalgt
Bamble
Torleif Fluer Vikre Medlem Kundevalgt
Kragerø
Iver Albert Juel Medlem Kundevalgt
Kragerø
Mona Byvold Næss Medlem Kundevalgt
Kragerø


Medlemmer EK-beviseiere
Halvor Vinje Bamble
Jørn Pettersen Bamble
Roy Lundquist Bamble
Thorbjørn Haukvik Bamble
Gisle Lunde Bamble
Pål Meen Bamble


Medlemmer Politisk valgte
Jan Rune Arvesen Kommunevalgt
Tom Markus Kommunevalgt
Per Kristian Nilsen Kommunevalgt
Ellef Ellegård Kommunevalgt


Medlemmer ansatte
Linda Eliassen
Bente Brynhildsen
Anette S. Wold
Stig Gurrich
Einar Engvoldsen
Trine Strømme Gautefald

Varamedlemmer
Hans Per Heistad Kundevalgt Bamble
Lars Gustav Gjerstad Kundevalgt Bamble
Mette Skarre Abrahamsen Kundevalgt Kragerø
Malin Størseth Kundevalgt Kragerø

 
Henny Nesland EK-eier Bamble
Atle Holmås EK-eier Bamble
Solbjørg Bjelde Nilsen EK-eier Bamble

Irene Wold Kommunevalgt Bamble
Mette K. Ofstad Kommunevalgt Kragerø


Wenche Marie Nilsen Ansatt Bamble
Arild Bohlin Ansatt Kragerø
Kjetil Jacobsen Ansatt Bamble