Inntektsforsikring

Med inntektsforsikring står du sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft. Logg inn i mobilbanken eller nettbanken for å kjøpe forsikringen.
  • Dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft
  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
  • Motta månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden
Logg inn og kjøp

Hvem kan kjøpe inntektsforsikring?

Forsikringen gjelder de mellom 18 og 60 år, som har fast jobb minimum 16 timer per uke.

For å motta ytelser må du være 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpenger fra NAV.

I tillegg må du ha hatt et arbeidsforhold sammenhengende i 12 måneder før du blir arbeidsledig eller permittert.