Inspirert av siste års suksesser, byr vi på spennende nasjonale toppolitikere
(kun 5 dager før valget), supplert av nasjonale og lokale foredragsholdere, bedriftspresentasjon,
politikerpanel og utdeling av Gründerprisen

Program 5.september:


08:30
   
  Registrering og kaffe i resepsjonsområdet
09:00   Rikspolitikk
  Innlegg v/Marianne Marthinsen (Ap) og  Hans Andreas Limi (FrP),
  partienes finanspolitiske talspersoner.
  Rikspolitisk debatt - betydning for Kragerø?
10:30
  Pause
11:00   Boligens miljørapport
    -  Hvorfor gangbarhet, nabolag og kultur er vel så viktig som et reisverk v/Jan Ludvig Andreassen,
     sjeføkonom Eika
12:00   Vitalis Kragerø (Sykehuset)
    Presentasjon av nåtid og fremtid
13:00   Lunsj - og utdeling av Gründerprisen
14:00
  Næringsforeningen
(presentasjon av daglig leder?) og omstillingsprosjektet v/styreleder Jan Petter Abrahamsen og
  daglig leder Kari Theting

15:00

  Pause

15:30

  Lokal partilederdebatt
    Stikkord: Geografisk orientering - Konsekvenser av valgresultatet

16:45
          
  Oppsummering/avslutning

17:00

  Vel hjem!

Pris pr. pers: 600 kroner (inkl. lunsj) - faktureres i etterkant


Kontaktperson: Ulf Tore Windegaard - utw@skagerraksparebank.no eller telefon 918 79 465