Innhold
Vestmar 2017
Inspirert av siste års suksesser, byr vi på spennende nasjonale toppolitikere
(kun 5 dager før valget), supplert av nasjonale og lokale foredragsholdere, bedriftspresentasjon,
politikerpanel og utdeling av Gründerprisen

Program 5.september:

08:30    Registrering og kaffe i resepsjonsområdet
09:00 Rikspolitikk
Innlegg v/Marianne Marthinsen, Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne og 
Roy Angelvik (FRP), statssekretær for Fiskeriministeren
Rikspolitisk debatt
10:30 Pause
11:00 Boligens miljørapport
  -  Hvorfor gangbarhet, nabolag og kultur er vel så viktig som et reisverk v/Jan Ludvig Andreassen,
sjeføkonom Eika
12:00 Lokal bedrift - presentasjon
13:00 Lunsj - og utdeling av Gründerprisen
14:00 Næringsforeningen (presentasjon av daglig leder?) og omstillingsprosjektet v/styreleder Jan Petter Abrahamsen og
daglig leder Kari Theting
15:00 Pause
15:30 Lokal partilederdebatt
  Stikkord: Geografisk orientering - Konsekvenser av valgresultatet
16:45 Oppsummering/avslutning
17:00 Vel hjem!

Pris pr. pers: 600 kroner (inkl. lunsj) - faktureres i etterkant

Påmelding: Innen fredag 1. september kl 16.
Påmelding
 
Ferjetider: Fra Kragerø 08:00 - fra Stabbestad 17:25

Kontaktperson: Ulf Tore Windegaard - utw@skagerraksparebank.no eller telefon 918 79 465