Nå har vi slått oss sammen og blitt Skagerrak Sparebank, en foroverlent, konkurransedyktig bank som bygger på mer enn 250 års solid og god bankhistorie.

Alt det beste tar vi med oss videre;
som det brennende engasjementet for lokalmiljøene våre.