Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 26. september 2018. Renten på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 9. november 2018.