Banken har et team i Kragerø som utfører oppgjør for tilknyttede meglerkontorer. 
Vi søker primært etter en oppgjørsmedarbeider / oppgjørsansvarlig i 100% stilling med mulighet også for fagansvar. Stillingen rapporterer til teamleder for depot/oppgjør.

 

Se hele annonsen her

 

Søknadsfrist 25. september

 

Kontaktpersoner: 

- Camilla Nordbø Gilberg (teamleder depot/oppgjør) – 995 86 016

- Gjertrud Sannes Grimsrud (administrasjonssjef) – 481 40 985