Skagerrak Sparebank har besluttet å sette ned renten på utlån med inntil 0,40%. For nye lån gjelder nye renter fra 19 mai og for eksisterende lån fra 28 mai.

Innskuddsrentene vil også bli redusert.

Eksisterende kunder vil motta informasjon fra banken om kort tid.

Oppdatert prisliste for utlån og innskudd vil bli tilgjengelig på våre hjemmesider så snart som mulig.