Ildjel: Person som er fylt av iver, begeistring, drivkraft og basert på frivillighet

Du kan stemme ved å fylle ut skjema her, sende en e-post til: jgp@skagerraksparebank.no eller ved å fylle ut skjema i KV.

Vinneren av Ildsjelprisen mottar en sjekk fra oss på 10.000,-

Kun 1 stemme pr. person, husk å skrive ditt navn og telefonnummer når du stemmer. Alle som stemmer er med i trekningen av et verdikort på 1.000,-.

Frist for å stemme er 17. desember

Årets kandidater er:

Arne Forberg

     

forberg

Arne har gjort en enorm innsats i Kragerø Røde Kors. Han startet i Røde Kors som 16-åring og sitter i dag som nestleder i en alder av snart 75 år. Arne Forberg er Mr. Kragerø Røde Kors. Han har knapt vært uten styreverv i organisasjonen de siste 40 år. Stort ansvar for etableringen av Røde Kors-huset, i tillegg til utallige andre arbeidsoppgaver som alltid blir utført på en rolig og stillfaren måte.

-----------

Marianne Lutro

     

marianne

Et ekstremt arbeidsjern som holder kafeen i Kragerøhallen i gang, og gjør den til et supert og sosialt sted for idrettsglade foreldre og barn. Marianne har 48 timer i døgnet virker det som, og møter alle med et smil og et JA! Gjør en enormt stor og viktig jobb for Kragerø Håndball. Med små ressurser har hun etablert en sunnere og mer næringsrik kafè i tråd med nye retningslinjer.

----------

Håvard Klausen

     

haavard

Trener unger og lag på Helle og i Kragerø i fotball. Følger de opp på cuper i Norge og Danmark, samt reiser rundt og ser kamper der unger han kjenner er med. Han tar seg aldri fri, men følger opp overalt.

------------

Marit Helene Leivann

      

leivann

En dame med enorm betydning for Levangsheia Idrettslag. Alltid stilt opp på det som skjer rundt loppemarked og aktiviteter. Hun har i en menneskealder vært engasjert i idrettlaget og ungdomslaget - både i styreverv og dugnadsarbeid. Bidratt som frivillig ved omsorgsboligene med trim for eldre og avislesing for de svaksynte. Støttespiller ved skolen etter at hun selv ble pensjonist - som blant annet lesevenn

------

Ildsjelprisen er et samarbeid mellom KV og Skagerrak Sparebank