Innskytervalg for Skagerrak Sparebank holdes torsdag 7 mars kl. 17.30 i bankens lokaler i Kirkegata 26, 3770 Kragerø.

I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

2 representanter og 2 vararepresentanter til representantskapet i Skagerrak Sparebank. Valgperiode 4 år. Det skal velges en representant og en vararepresentant fra henholdsvis Kragerø og fra Bamble. Videre skal det velges 2 representanter og 3 vararepresentanter til valgkomiteen for innskyternes valg. Valgperiode 4 år for representantene og en vararepresentant 4 år og 2 vararepresentanter for 2 år.

Valgbare til representantskapet er innskytere i Skagerrak Sparebank. Den som er kunde på valgdagen, har hatt minimum kr. 2.500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir en stemme. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Liste over medlemmer og varamedlemmer med opplysning om hvem som er på valg er tilgjengelig i bankens lokaler eller laste det ned her

Bankens valgkomite vil innstille på forslag til medlemmer.

Den som ønsker å møte på valgmøte må registrere seg senest fredag 1. mars på telefon 35 99 20 00 eller på e-post post@skagerraksparebank.no

Stathelle 06.02.2019

Grunde Olsen

Representantskapets leder.