I henhold til vedtektenes § 3 har EK-beviseierne 6 representanter i representantskapet + 3 vararepresentanter.

Les mer på ekbevis.no

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn påmeldingsskjema i utfylt stand innen onsdag 24. februar.