Valg av innskytere til representantskapet i Skagerrak Sparebank.

I følge bankens vedtekter skal det velges:

2 representanter til representantskapet i Skagerrak Sparebank. Valgperiode 4 år. Det skal velges en representant fra henholdsvis Kragerø og fra Bamble. Ved valg i henhold til valgkomiteens innstilling skal det i tillegg holdes suppleringsvalg på 2 vararepresentanter til representantskapet. Videre skal det velges 1 representanter til valgkomiteen for innskyternes valg. Valgperiode 4 år.

Valgbare til representantskapet er innskytere i Skagerrak Sparebank. Den som er kunde på valgdagen, har hatt minimum kr. 2.500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir en stemme. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Liste over medlemmer og varamedlemmer med opplysning om hvem som er på valg er tilgjengelig i bankens lokaler eller se oversikt her

Bankens valgkomite vil innstille på forslag til medlemmer. Forslagene er tilgjengelig på bankens hjemmeside.

Den som ønsker å møte på valgmøte må registrere seg senest fredag 28. februar på telefon 35 99 20 00 eller på e-post post@skagerraksparebank.no

Kragerø 04.02.2020.

Grunde Olsen

Representantskapets leder.