Gjennomføring av møte vil være avhengig av status på den pågående pandemi. Alle påmeldte til valgmøte vil få informasjon i forkant om hvordan møte vil bli gjennomført.
I følge bankens vedtekter skal det velges:

2 representanter til representantskapet i Skagerrak Sparebank. Valgperiode 4 år. Det skal velges en representant fra henholdsvis Kragerø og en fra Bamble. Videre skal det velges 2 vararepresentanter til representantskapet, en representant fra henholdsvis Kragerø og en fra Bamble. Det skal også velges 2 vararepresentanter til valgkomiteen for innskyternes valg. Valgperiode 2 år.

Valgbare til representantskapet er innskytere i Skagerrak Sparebank. Den som er kunde på valgdagen, har hatt minimum kr. 2.500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir en stemme. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Liste over medlemmer og varamedlemmer med opplysning om hvem som er på valg er tilgjengelig i bankens lokaler eller på ekbevis.no
Bankens valgkomite vil innstille på forslag til medlemmer. Forslagene er tilgjengelige på ekbevis.no.

Den som ønsker å møte på valgmøte må registrere seg senest fredag 26. februar på telefon 35 99 20 00 eller på e-post: post@skagerraksparebank.no

Kragerø 04.02.2021.
Grunde Olsen
Representantskapets leder.