I følge bankens vedtekter skal det til sammen velges:

2 representanter til generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank. Valgperiode 4 år. Det skal velges en representant fra Kragerø og en representant fra Bamble.

Valgbare til generalforsamlingen er innskytere i Skagerrak Sparebank. Den som er kunde på valgdagen, har hatt minimum kr. 2.500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir en stemme. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Liste over medlemmer og varamedlemmer med opplysning om hvem som er på valg er tilgjengelig i bankens lokaler eller her

Bankens valgkomite vil innstille på forslag til medlemmer. Forslagene er tilgjengelig på bankens hjemmeside.

Den som ønsker å møte på valgmøte må registrere seg senest torsdag 1. mars på telefon 35 99 20 00 eller på e-post post@skagerraksparebank.no

 

Stathelle 19.02.2018

Magnar Kleiven

Generalforsamlingens leder.