Skagerrak Sparebank fortsetter å dele ut gaver til allmennyttige formål.

Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å sende inn en søknad.

Fristen er 18. jan 2019.

Skjema kan hentes og leveres i banken.

Søknadsskjema kan lastes ned her - sendes til post@skagerraksparebank.no