Vellykket emisjon i Skagerrak Sparebank

 

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende garantert emisjon i Skagerrak Sparebank med bruttoproveny på mellom NOK 42,2 – 70 millioner ("Emisjonen"). Tegningsperioden i Emisjonen ble avsluttet fredag 8. desember 2017 kl. 16:30. 

 

Endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 745 019 av totalt inntil 654 206 tilbudte egenkapitalbevis, og Emisjonen ble følgelig overtegnet. Brutto emisjonsproveny utgjør ca. NOK 70 millioner.

 

Styret Skagerrak Sparebank vedtok i dag, 11. desember 2017, den endelige tildelingen av egenkapitalbevis tilbudt i Emisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene som fremgår av generalforsamlingens vedtak av 8. november 2017 og prospektet datert 16. november 2017.

 

Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 13. desember 2017.

 

De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller omsettes før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje omkring 21. desember 2017 (forutsatt rettidig betaling), hvoretter de nye egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-konto.

 

Swedbank Norge er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver.

 

Kontaktpersoner:

Adm. banksjef, Jan Kleppe, tlf.: 915 38 610

Finans- og økonomisjef, Inge Glittum, tlf.: 930 12 210