I henhold til vedtektenes §3 skal det velges 3 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen.

Valget gjelder frem til 2022.

Les mer på ekbevis.no

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn påmeldingsskjema i utfylt stand innen onsdag 21. februar.