Jul

Siste frist for å betale regninger før julaften er torsdag 23. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres i nettbanken før klokken 12:00. Første forfallsdato etter julaften er mandag 27. desember 2021.

Nyttår

Siste frist for å betale regninger i 2021 er fredag 31. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres før klokken 12:00. Første forfallsdato etter nyttårsaften er mandag 3. januar 2022.

Siste frist for innbetaling til Boligsparing for unge (BSU) er fredag 31. desember kl 12.00.

Siste frist for innbetaling til Individuell pensjonssparing (IPS) for eksterne fond er mandag 20. desember, mens fristen for innbetaling til Eika-fond er onsdag 29.desember.

For inntektsåret 2021 kan du spare 40.000 kroner i IPS. Fra 1. januar 2022 er det foreslått i nytt statsbudsjett å redusere det årlige maksbeløpet du kan spare i IPS fra 40.000 kroner til 15.000 kroner.

Det er viktig at disse fristene over overholdes, dette gjelder også mellom kontoer i samme bank.

Det gjennomføres ingen transaksjoner 1. januar 2022.

Utenlandsbetaling

Siste frist for å betale til utland før jul er torsdag 23. desember. Siste frist for å betale til utland i 2021 er fredag 31. desember. Regningene må registreres før klokken 09:00 begge dager. 

Normalt vil mottaker få pengene samme dag som betalingen blir utført, men skal betaling være mottatt hos kundens bank før nyttår, bør betalingen gjøres senest torsdag 30. desember. For en del land i andre tidssoner bør du beregne bedre tid enn dette.

Generelt om betalingsfrister

Fristene er ikke absolutte. Hvis tidspunkt for betalingsmottak er viktig, anbefales det at registreringen av betalingen er ferdig gjennomført noen minutter før de ovenfor nevnte tidspunktene.

Overføring mellom egne konti og betaling uten KID til andre kunders konto i samme Eika-bank, vil gå umiddelbart hvis overføringen/betalingen legges inn med forfall samme dag.

Vipps kan benyttes til å betale som normalt gjennom hele jule- og nyttårsperioden.