DePresno & Partnere har gjennom en årrekke vært markedsleder innenfor eiendomsmegling i Arendal og har således en solid markedsposisjon i Arendal og andre deler av Agder.

Skagerrak Sparebank kjøper en eiendomsmeglervirksomhet med dyktige medarbeidere og historisk god lønnsomhet.

Skagerrak Sparebank vurderer markedsområde til DePresno & Partnere som interessant i årene fremover og vi ser frem til å være med dagens dyktige medarbeidere i å videreføre og videreutvikle mange års solid arbeid.

Gjennom kjøpet av DePresno & Partnere har Skagerrak Sparebank, via 3 selskaper (Grenland Eiendomsmegling AS, Telemarksmegleren AS og DePresno & Partnere AS), eiendomsmeglervirksomhet fra Grenland i nord via Kragerø til Arendal/Grimstad i sør.

Dette vil på en god måte styrke vår posisjon innenfor eiendomsmegling både på bolig- og fritidsmarkedet.

DePresno & Partnere sin franchiseavtale med Privatmegleren vil bli erstattet av kjedesamarbeid med Aktiv Eiendomsmegling i likhet med bankens øvrige eiendomsmeglerselskaper.

Totalt sett vil bankens eiendomsmeglervirksomhet etter kjøpet representere en omsetning på i overkant av 42 mill (snitt 3 siste år)

Skagerrak Sparebank ser Agder som en naturlig del av vårt fremtidige markedsområde. Eiendomsmegling er en viktig del av vårt totaltilbud i de markeder vi arbeider i. Banken vil derfor vurdere en banketablering i Arendal i løpet av 2018.